Lighthouse C.A.R.E.S.

Jak ochronić reputację firmy przed koronawirusem?

Rosnąca niepewność, presja czasu, szybko zmieniające się potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Tak wygląda rzeczywistość biznesowa w czasach epidemii koronawirusa.

Odpowiednia komunikacja z kluczowymi interesariuszami – pracownikami, klientami, czy  dostawcami – jest dziś dla firm krytycznym warunkiem ich dalszego funkcjonowania, a często po prostu przetrwania. Popełnione błędy lub zaniechania mogą kosztować utratę reputacji, którą niezwykle trudno będzie odbudować.

Trudne czasy wymagają specjalistów w trudnych tematach. Lighthouse C.A.R.E.S. to kompleksowa oferta profesjonalnego wsparcia firm i instytucji w pięciu podstawowych obszarach: monitoringu i analizy otoczenia komunikacyjnego (Communications Intelligence), przeciwdziałania fake newsom (Against Fake News), bieżącej komunikacji z interesariuszami (Room of Information), kompetencji przywódczych (Engaged Leadership) oraz zaangażowania społecznego (Social Contribution). 

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie:

Lighthouse

Lighthouse

Communications Intelligence

W warunkach niepewności i informacyjnego szumu potrzebujesz aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej wpływu koronawirusa na wizerunek Twojej firmy i branży. W oparciu o bieżący monitoring i autorskie narzędzia analityczne dostarczamy wiarygodnej informacji na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz możliwości dla reputacji firm i marek.

 • Koronawirus Radar – bieżący monitoring mediów tradycyjnych, internetowych i społecznościowych oraz alerty przesyłane w trybie 24/7
 • Analiza kluczowych interesariuszy – badania percepcji oraz monitoring i analiza podejmowanych działań i publicznych wypowiedzi w kontekście wpływu na reputację i biznes firmy
 • Pogłębione analizy branżowe i sektorowe pod kątem oddziaływania epidemii koronawirusa na reputację
 • Analiza i mapowanie ryzyk wizerunkowych związanych z epidemią wirusa COVID-19
 • Dostęp do codziennego raportu Edelmana z najważniejszymi informacjami nt. koronawirusa z międzynarodowych mediów

Lighthouse

Against Fake News

Epidemia koronawirusa wciąż się rozszerza, a wraz z nią rośnie liczba nieprawdziwych informacji w sieci. Problem fake newsów może dotknąć również Twoją firmę i narazić ją nie tylko na straty finansowe, ale również utratę reputacji.  Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy eksperckiej w przeciwdziałaniu fake newsom.

 • Identyfikacja źródeł pochodzenia fałszywych informacji i mechanizmów ich rozprzestrzeniania
 • Analiza wpływu fake newsów na percepcję kluczowych interesariuszy i reputację firmy
 • Fact-checking, w tym współpraca z organizacjami fact-checkingowymi
 • Wsparcie w zwalczaniu fake newsów: formułowanie przekazów, sprostowania fałszywych informacji, działania edukacyjne, współpraca z ekspertami

Lighthouse

Room of Information

W sytuacjach kryzysowych szybkość reakcji, spójność i odpowiednia koordynacja działań jest niezbędny warunkiem skutecznej komunikacji. Oferujemy bieżące wsparcie w tworzeniu angażujących treści kontekstowo powiązanych z koronawirusem i ich efektywnej dystrybucji do kluczowych interesariuszy firmy: pracowników, klientów, dostawców czy dziennikarzy.

 • Strategia komunikacji w czasie pandemii, czyli co i jak powiedzieć pracownikom, co klientom, a co dziennikarzom – wsparcie w tworzeniu kluczowych przekazów oraz narzędzi dostosowanych do potrzeb interesariuszy firmy
 • Creative Newsroom – tworzenie materiałów tekstowych, grafik, treści audio i video na potrzeby kanałów własnych firmy (strony www, kanały społecznościowe, media wewnętrzne) oraz mediów i liderów opinii
 • Tworzenie i obsługa zdalnych kanałów komunikacji z pracownikami i światem zewnętrznym: webinary, e-newslettery, e-mailingi, chaty eksperckie, podcasty, blogi, wirtualne briefingi prasowe, videokonferencje, infolinie
 • Wsparcie w modelu 24/7 w zarządzaniu sytuacją kryzysową związaną z koronawirusem (scenariusze, procedury, materiały komunikacyjne, proaktywna i reaktywna komunikacja)

Lighthouse

Engaged Leadership

Niepewność jutra powoduje wśród pracowników firm narastające napięcie i stres. W tych trudnych sytuacjach ludzie szukają w menedżerach zaangażowanych liderów, którzy przeprowadzą ich przez kryzys. Co to znaczy być zaangażowanym liderem? Jaka jest dziś rola lidera?  Jak rozmawiać z ludźmi o ich obawach, motywować do dalszej pracy, utrzymać zaangażowanie? Jak dbać o siebie, aby mieć energię do trudnych rozmów z ludźmi i podejmowania nowych wyzwań?

Pomagamy Liderom:

 • Pokonać wyzwania związane z rolą menedżera w obecnej sytuacji
 • Rozwinąć umiejętności szukania i słuchania, ale tylko wartościowych informacji
 • Jasno komunikować swoje oczekiwania, a jednocześnie wspierać pracowników w ich realizacji
 • Pokazać ludzką twarz, czyli ze zrozumieniem podchodzić do obaw pracownika i umiejętnie o nich porozmawiać.
 • Zarządzać emocjami i mimo presji, nie składać obietnic bez pokrycia
 • Podtrzymywać zaangażowanie pracowników, aby mimo trudności wypełniali swoje obowiązki

Wiemy, że każda firma i każdy menedżer indywidualnie podchodzi do obecnej sytuacji związanej z działalnością firmy w czasie epidemii, dlatego oferujemy zindywidualizowane, szyte na miarę podejście do każdego Klienta.


Lighthouse

Social Contribution

W czasie, gdy firmy walczą o przetrwanie na rynku, interesariusze oczekują od biznesu realnego zaangażowania w walkę z koronawirusem. Ta trudna sytuacja to szansa dla firm i marek na budowanie reputacji opartej nie na deklaracjach, ale rzeczywistym i jakże dziś potrzebnym zaangażowaniu w działania na rzecz dobra publicznego.

 • W co się zaangażować – analiza potrzeb społecznych i możliwości ich wsparcia, spójnych z profilem działalności i wartościami firmy
 • Jak pomagać ­­­- platformy zaangażowania społecznego np.: pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, działalność edukacyjna, współpraca z władzami i instytucjami, zaangażowanie pracowników, klientów i dostawców
 • Jak o tym mówić – kreacja i realizacja akcji informacyjnych dotyczących społecznego zaangażowania firm

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!