Lighthouse C.A.R.E.S. - jak ochronić reputację firmy przed koronawirusem?

Lighthouse C.A.R.E.S. – jak ochronić reputację firmy przed koronawirusem?

25/03/2020 | Lighthouse

Lighthouse C.A.R.E.S. to inicjatywa podjęta przez Lighthouse w odpowiedzi na gwałtownie rosnącą potrzebę wsparcia komunikacyjnego biznesu w obliczu nadzwyczajnych okoliczności, jakie stanowi pandemia Covid 19. Propozycja przewiduje gotowe procedury, np. w przypadku zdiagnozowania w firmie „pacjenta zero” czy fałszywego oskarżenia o zainfekowanie produktów. Oferta zakłada również analitykę sytuacji bieżącej oraz dopasowanie nowych strategii komunikacyjnych do wymogów kluczowych interesariuszy.

Trudne czasy, pełne niepokoju i presji, pełne zmieniających się potrzeb i oczekiwań interesariuszy, wymagają specjalizacji w trudnych tematach. To czas saperów i chirurgów komunikacji. Biznesowa rzeczywistość w czasach epidemii wykracza dalece poza tradycyjne procedury.

Lighthouse C.A.R.E.S. to kompleksowa propozycja profesjonalnego wsparcia firm i instytucji w pięciu podstawowych obszarach: monitoringu i analizy otoczenia komunikacyjnego (Communications Intelligence), przeciwdziałania fake newsom (Against Fake News), bieżącej komunikacji z interesariuszami (Room of Information), kompetencji przywódczych (Engaged Leadership) oraz zaangażowania społecznego (Social Contribution). 

Zmiana akcentów w komunikacji, weryfikacja strategii i adaptacja dotychczasowych procedur to początek batalii o przetrwanie w ekstremalnych okolicznościach. Odpowiednia komunikacja z kluczowymi interesariuszami – pracownikami, klientami, czy dostawcami – jest dla firm krytycznym warunkiem ich dalszego funkcjonowania, a często po prostu przetrwania. Popełnione błędy lub zaniechania mogą kosztować utratę reputacji, którą niezwykle trudno będzie odbudować.

Lighthouse C.A.R.E.S. przewiduje szyte na miarę autorskie zestawy narzędzi i rozwiązań stanowiące odpowiedź na najczęściej pojawiające się obecnie potrzeby biznesu w zakresie komunikacji.

Communications Intelligence to zapewniony przez Lighthouse bieżący dostęp do rzetelnej wiedzy analizowanej pod kątem konkretnych potrzeb wskazanego biznesu: monitoring, alerty, analiza percepcji interesariuszy, pogłębione analizy i raporty.

Against Fake News obejmuje walkę z epidemią równie groźną, co sam wirus – fałszywe informacje i plotki mogą zrujnować reputację marki. Lighthouse proponuje działania prewencyjne, fact-checking, edukację, zwalczanie fake newsów i ich skutków, współpracę z ekspertami.

Room of Information to gotowe dopasowywane do konkretnego biznesu rozwiązania umożliwiające właściwą szybkość reakcji, spójność i odpowiednią koordynację procesów komunikacyjnych. Propozycja zakłada bieżące wsparcie w tworzeniu angażujących treści kontekstowo powiązanych z koronawirusem i ich efektywnej dystrybucji do kluczowych interesariuszy firmy: pracowników, klientów, dostawców czy dziennikarzy. Ten obszar wsparcia zakłada również tworzenie i obsługę kanałów komunikacji: webinary, e-newslettery, e-mailingi, chaty eksperckie, podcasty, blogi, wirtualne briefingi prasowe, videokonferencje, infolinie.

Równie istotnym elementem jest wsparcie w modelu 24/7 w zarządzaniu sytuacją kryzysową związaną z koronawirusem. Na firmy i instytucje czekają gotowe praktyczne rozwiązania na wypadek ziszczających się negatywnych scenariuszy np.: czy jesteś gotowy na „pacjenta zero” wśród swoich pracowników? Czy przewidziałeś obecność zarażonego na linii produkcyjnej swojego produktu? Czy masz procedury wewnętrzne, wiesz co i jak komunikować swoim ludziom, a przy tym jesteś gotowy na atak mediów?

Engaged Leadership zakłada zindywidualizowane wsparcie, doradztwo i szkolenia dla manadżerów zmagających się z nowymi wyzwaniami. Tematyka szkoleń związana jest z nowymi rolami manadżerów, funkcjonowaniem pod presją czasu i okoliczności, zaangażowaniem i motywowaniem zespołów oraz jasną komunikacją w roli liderów.

Social Contribution to doradztwo w zakresie budowania reputacji opartej nie na deklaracjach, ale rzeczywistym i kluczowym dziś zaangażowaniu w działania na rzecz dobra publicznego. Lighthouse zapewnia rekomendacje, w co się zaangażować, jak i komu pomagać oraz jak o tym mówić.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Bańda, Managing Director Lighthouse,

tel.: +48 601 066 646

email: j.banda@lhse.pl

 

 

Pełen opis Lighthouse C.A.R.E.S.

Lighthouse C.A.R.E.S.