„Eat. Drink. Trust” – globalny raport trendów dla branży spożywczej

„Eat. Drink. Trust” – globalny raport trendów dla branży spożywczej

10/06/2020 | Lighthouse

 • W kontekście budowy zaufania, priorytetem dla branży spożywczej powinny być kwestie związane z dostępem do żywności i przeciwdziałanie jej marnowaniu.
 • Badani w coraz większym stopniu oczekują, że branża spożywcza będzie wychodzić naprzeciw potrzebom społeczeństwa, szczególnie w kontekście problemów o charakterze globalnym.
 • Uczciwość oraz rzetelność to dwa obszary, na których – zdaniem konsumentów – powinna skupić się branża spożywcza.

 

„Eat. Drink. Trust” to specjalny raport trendów dla branży spożywczej przygotowany przez największą na świecie sieciową agencję specjalizującą się w komunikacji marketingowej i public relations, firmę Edelman. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych w marcu br. w 13 krajach wśród ponad 13.000 respondentów (w tym m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach), a także w oparciu o analizę mediów tradycyjnych i społecznościowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przedmiotem analizy były zachowania zakupowe konsumentów i wykazywany poziom zaufania do różnych sektorów branży.

Kluczowe wnioski z raportu dla całej branży spożywczej:

 • Priorytetem dla branży spożywczej powinny być kwestie związane z zapobieganiem marnowaniu żywności oraz dostępem do niej. Zdrowie publiczne oraz prawidłowe żywienie znalazło się na 3 miejscu pod względem ważności dla konsumentów.
 • Wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa jest coraz bardziej oczekiwane, szczególnie w kontekście problemów o charakterze globalnym: 42 proc. respondentów uważa, że producenci żywności i napojów powinni w pierwszej kolejności skoncentrować się na wsparciu i przysłużeniu się społeczeństwu. 24 proc. uważa, że ważniejsze jest zaspokojenie potrzeb klientów.
 • Według respondentów, firmy spożywcze nie potrafią sprostać temu wyzwaniu: zaledwie 1 na 4 osoby uważa, że firmy spożywcze w sposób wystarczający angażują się w problemy o charakterze społecznym, czy politycznym. Tylko 1 na 5 osób zgadza się ze stwierdzeniem, że producenci żywności i napojów stawiają na pierwszym miejscu ludzi, a nie zysk.
 • Chociaż odsetek osób mających zaufanie do branży spożywczej (45 proc.) ponad dwukrotnie przewyższa odsetek osób (18 proc.) deklarujących brak zaufania, (stosunek neutralny wyraża 34 proc.), konsumenci wskazują, że branża musi się skupić przede wszystkim na rzetelności oraz uczciwości.
 • Tylko 1 osoba na 5 uważa, że firmy spożywcze powinny utrzymać obecne strategie funkcjonowania. Większość oczekuje wprowadzenia innowacji do sposobu produkcji oraz dystrybucji.
 • Konsumenci z różnych pokoleń wykazują odmienne podejście do branży.
  Charakterystyczne cechy i postawa:
 1. Przedstawiciele pokolenia Z lubią eksperymenty, a ich oczekiwania nastawione są na efekty. Wykazują więcej zaufania do produktów pochodzenia roślinnego niż przedstawiciele innych pokoleń. Cenią producentów żywności ze względu na ich zaangażowanie w problemy natury społecznej i politycznej.
 2. Millenialsi są najbardziej zaangażowani w działalność marek spożywczych. Wybierają jedzenie pochodzenia roślinnego ze względu na zasady zrównoważonego rozwoju.
 3. Przedstawiciele pokolenia X w większości nie czują więzi z branżą spożywczą.
 4. Przedstawicielom generacji baby boomers czują się komfortowo z tym, co tradycyjne, dlatego wybierają marki, które oferują właśnie tego typu wartości.

 

 • Niezależnie od wieku, istnieją znaczne podziały wśród grupy odbiorców branży spożywczej:
 1. Rodzice wybierają marki, które wspierają i stają się częścią rodziny; wysokim kredytem zaufania cieszą się wśród nich marki, które edukują i nie są obojętne na problemy społeczne.
 2. Single w jednoosobowych gospodarstwach domowych są niezaangażowani; ich poziom zaufania do branży spożywczej jest o 22 proc. niższy od przeciętnego.
 3. Zaledwie 33 proc. respondentów z niskimi dochodami zgadza się ze stwierdzeniem, że “jedzenie typu fast food jest w przystępnej cenie”, podczas gdy tak samo uważa 54 proc. badanych o wyższych zarobkach.
 4. Tylko 39 proc. respondentów z niskimi dochodami zgadza się ze stwierdzeniem, że “producenci żywności oferują produkty dla wszystkich konsumentów”, podczas gdy w grupie osób z wyższymi zarobkami zgadza się z nim 51 proc.

 

„W specjalnym, wiosennym wydaniu Edelman Trust Barometer branża spożywcza jest obok opieki zdrowotnej wskazywana jako najbardziej zaufany sektor przemysłu (76 proc.), zyskując aż 9 punktów procentowych w odniesieniu do poprzedniego zestawienia ze stycznia, czyli jeszcze sprzed pandemii. To pokazuje, że w obliczu kryzysu ludzie potrzebują mieć oparcie w instytucjach, które zapewniają im podstawowe potrzeby jak zdrowie, bezpieczeństwo czy żywność – mówi Tomasz Jaros, Senior Project Manager w firmie Lighthouse, która jest wyłącznym przedstawicielem sieci Edelman w Polsce. – Konsumenci wyraźnie jednak zaznaczają, że oczekują od branży czegoś więcej niż dostarczania im produktów dobrej jakości. Chcą, by firmy działały na rzecz rozwiązywania problemów globalnych takich jak marnowanie żywności. Przed branżą jeszcze wiele do zrobienia, bo z raportu Edelmana wynika, że póki co firmy spożywcze nie spełniają tych oczekiwań, a ich zaangażowanie w kwestie społeczne nadal jest niewystarczające.

 

 

„Eat. Drink. Trust” – globalny raport trendów dla branży spożywczej

Przeczytaj raport