Automatycznie zapisany szkic 4

Badanie: Odmrożenie oczami pracowników i pracodawców

28/05/2020 | Lighthouse

W ramach Lighthouse Research Lab przeprowadziliśmy badanie oparte na kwestionariuszu online, aby sprawdzić, jak z perspektywy pracownika oraz pracodawcy jesteśmy przygotowani do powrotu do pracy w siedzibie firmy.

Powoli coraz więcej firm wraca do pracy stacjonarnej. W ramach Research Lighthouse Lab postanowiliśmy sprawdzić, jak z perspektywy pracownika oraz pracodawcy jesteśmy przygotowani do powrotu do siedziby firmy. W badaniu opartym na kwestionariuszu online wzięliśmy pod uwagę nastroje pracowników i ich obawy, ale także punkt widzenia pracodawców i managerów odpowiedzialnych za komunikację w firmach.

Kluczowe wnioski z badania:

1. Nie boimy się powrotu, ale jeśli będzie wybór to zostaniemy domu
Ponad 70 proc. pracowników zadeklarowało, że nie obawia się powrotu do biur, jednak równocześnie prawie 75 proc. deklaruje, że gdyby mieli taką możliwość, kontynuowaliby pracę z domu.
 
2. Pracodawcy badają nastroje i efektywność
Ponad 75 proc. pracodawców sprawdziło nastroje wśród pracowników oraz zbadało efektywność pracy zdalnej.
 
3. Ważna komunikacja zwrotna z pracownikami, gorzej z procedurami
Komunikacja między pracodawcą a pracownikiem jest jednym z ważniejszych aspektów działań odmrożeniowych. Niestety tylko 33 proc. odpowiedzi wskazuje na przygotowanie nowych procedur komunikacyjnych oraz szkoleń online.
 
4. Zadowolony pracownik, to poinformowany pracownik
Tylko 65 proc. badanych przez nas pracowników wskazało, że pracodawca jasno i zrozumiale przekazał im informacje na temat powrotu do pracy oraz nowych zasad funkcjonowania w biurze.
 
5. Obawy i wyzwania: jak zapewnić bezpieczeństwo?
Pracownicy i pracodawcy są zgodni: jako najważniejsze wskazują zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, odpowiednio 63 proc. i 90 proc.
 
6. Elastyczność i empatia kluczem do sukcesu
Ponad 60 proc. badanych pracowników wskazało, że jednym z najważniejszych oczekiwań względem pracodawcy jest większa elastyczność, co do trybu i godzin pracy. Dodatkowo ponad 40 proc. respondentów wskazało, że zrozumienie obaw pracowników jest dla nich wyjątkowo ważne.
 
7. Komunikacja wewnętrzna: nadal chcemy się spotykać w zespole
Respondenci wskazali (69 proc.), że w zakresie komunikacji zespołowej preferują spotkania na żywo, w biurze, oczywiście z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Badanie: Odmrożenie oczami pracowników i pracodawców

Pobierz raport z badania