Dołącz do Lighthouse

Dołącz do zespołu Lighthouse!

Zespół Lighthouse tworzą eksperci w obszarach takich jak: komunikacja korporacyjna, działania PR, komunikacja digital oraz w mediach społecznościowych, a także zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy do współpracy!

aktualne oferty pracy

Project Executive - Corporate

Wymagania: 

 • minimum 2 lata doświadczenia w branży PR
 • zainteresowanie tematami gospodarczymi
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim zarówno w mowie jak i piśmie
 • umiejętność wykorzystania kanałów social media w prowadzonych projektach
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
 • zdolności organizacyjne, prowadzenie kilku projektów jednocześnie
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolności autoprezentacyjne
 • mile widziana znajomość wybranych obszarów: retail, rynki finansowe, telekomunikacja
 • Znajomość języków obcych: angielski zaawansowany w mowie i piśmie (poziom minimum – B2, preferowany C1)

 

Zakres obowiązków:

 • samodzielna realizacja powierzonych zadań i projektów
 • bieżąca współpraca z klientami
 • inicjowanie i podtrzymywanie relacji z mediami
 • tworzenie tekstów na potrzeby mediów i innych grup odbiorców
 • przygotowanie i obsługa wydarzeń prasowych
 • umiejętne wykorzystywanie kanałów social media
 • koordynacja pracy podwykonawców oraz zaangażowanie w projekty nowobiznesowe
 • tworzenie kosztorysów i budżetów projektów

 

Gwarantowane:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w doświadczonym, zgranym i kompetentnym zespole
 • międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem – największą na świecie firmą zajmującą się komunikacją
 • praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje
 • prywatna opieka medyczna

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@lhse.pl z dopiskiem „Project Executive – Corporate”.

 

Pozostałe informacje:

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)”.

Project Executive - Healthcare

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w branży PR
 • zainteresowanie tematami zdrowotnymi, gospodarczymi
 • znajomość mediów medycznych, zdrowotnych
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim zarówno w mowie jak i piśmie
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
 • zdolności organizacyjne, prowadzenie kilku projektów jednocześnie
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolności autoprezentacyjne
 • Znajomość języków obcych: angielski zaawansowany w mowie i piśmie (poziom minimum – B2, preferowany C1)

 

Zakres obowiązków:

 • samodzielna realizacja powierzonych zadań i projektów
 • bieżąca współpraca z klientami
 • inicjowanie i podtrzymywanie relacji z mediami
 • tworzenie tekstów na potrzeby mediów i innych grup odbiorców
 • przygotowanie i obsługa wydarzeń prasowych
 • umiejętne wykorzystywanie kanałów social media
 • koordynacja pracy podwykonawców oraz zaangażowanie w projekty nowobiznesowe
 • tworzenie kosztorysów i budżetów projektów

 

Gwarantowane:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w doświadczonym, zgranym i kompetentnym zespole
 • międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem – największą na świecie firmą zajmującą się komunikacją
 • praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje
 • prywatna opieka medyczna

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@lhse.pl z dopiskiem „Project Executive – Healthcare”.

 

Pozostałe informacje:

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)”.

Stażysta/stażystka

Wymagania:

 • zainteresowanie obszarem PR,
 • dyspozycyjność,
 • bardzo dobre wyczucie języka polskiego,
 • ogólna wiedza o świecie i bieżących wydarzeniach,
 • podstawowa znajomość mediów społecznościowych
 • komunikatywność i zdolność nawiązywania kontaktów,
 • terminowość i dokładność,
 • wykształcenie wyższe (lub studia w toku).
 • dobra znajomość języka angielskiego (poziom minimum B1)

 

Obowiązki:

 • pomoc w tworzeniu komunikatów prasowych,
 • pomoc w organizacji wydarzeń prasowych,
 • kontakt z podwykonawcami,
 • research,
 • tworzenie baz mediów,
 • bieżący monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych
 • opracowywanie raportów medialnych,
 • follow-up,
 • wsparcie działań realizowanych w mediach społecznościowych

 

Gwarantowane:

 • miesięczny lub trzymiesięczny staż z możliwością przedłużenia współpracy na stałe
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w doświadczonym, zgranym i kompetentnym zespole
 • międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem – największą na świecie firmą zajmującą się komunikacją
 • praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  na adres: biuro@lhse.pl z dopiskiem „Staż”.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Lighthouse Consultants Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Head of Technology

Wymagania:

 • co najmniej 7 lat doświadczenia w branży PR, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku menedżerskim
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w agencji PR
 • wiedza ekspercka w obszarze nowych technologii: znajomość aktualnych zagadnień biznesowych, trendów, wydarzeń branżowych
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doskonała umiejętność planowania, analizy i strategicznego myślenia
 • doskonała umiejętność tworzenia i realizacji budżetów/ planów biznesowych
 • umiejętność identyfikowania ryzyk i zarządzania nimi
 • doskonałe zdolności prezentacyjne, sprzedażowe i negocjacyjne

 

Obowiązki:

 • kierowanie pracą Zespołu Technologii, zarówno w obszarze komunikacji produktowej, jak korporacyjnej – samodzielne zarządzanie działem
 • prowadzenie relacji z klientem na poziomie najwyższej kadry kierowniczej firmy – doradztwo strategiczne, issue management
 • odpowiedzialność za kompleksowe przygotowywanie ofert i nadzór nad realizacją projektów, w tym dbałość o jakość i efekty pracy zespołu na rzecz klienta
 • odpowiedzialność za rozwój biznesu i działalności firmy, w tym inicjowanie i prowadzenie projektów nowobiznesowych
 • identyfikowanie i rozwijanie potrzeb klienta, w celu pozyskania projektów nowobiznesowych
 • bieżące monitorowanie trendów PR i uzupełnianie/rozwijanie kompetencji eksperckich zespołu
 • odpowiedzialność za kondycję finansową, kompetencję i poziom satysfakcji zespołu
 • reprezentowanie firmy w kontaktach zewnętrznych

 

Gwarantowane:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w doświadczonym, zgranym i kompetentnym zespole
 • międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem – największą na świecie firmą zajmującą się komunikacją
 • praca dla największych światowych marek technologicznych
 • praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje
 • prywatna opieka medyczna

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  na adres: biuro@lhse.pl z dopiskiem „Head of Tech”.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Lighthouse Consultants Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”