Zaangażowanie interesariuszy

Budowanie i utrzymywanie właściwych relacji firmy z jej otoczeniem biznesowym i społecznym to jeden z kluczowych elementów efektywnego zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Tworzymy strategie komunikacji z kluczowymi interesariuszami firmy, wspierając klientów w prowadzeniu dialogu z otoczeniem. Szanując opinie i potrzeby wszystkich stron wdrażamy najbardziej efektywne rozwiązania, pozwalające na realizację celów biznesowych.

Prowadzimy projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieramy firmy w budowaniu trwałych relacji z administracją rządową i samorządową, doradzamy przy realizacji działań z obszaru B2B. Dostarczamy również rozwiązania z zakresu komunikacji wewnętrznej i employer brandingu. Wiemy jak prowadzić efektywną komunikację z władzami i społecznościami lokalnymi, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Pomagamy naszym klientom w ważnych, choć niekiedy trudnych dla firmy momentach. Wspieramy w komunikacji  zmian, które często budzą niepokój pracowników, kontrahentów i podwykonawców. Doradzamy przy komunikacji inwestycji, dbając o to, żeby wszystkie zaangażowane w niego strony były w pełni poinformowane na temat trwających procesów. Angażujemy interesariuszy wzmacniając ich relacje z naszymi klientami.

Wybrane rozwiązania

Key Stakeholders Monitoring

monitoring nastawienia kluczowych interesariuszy do firmy i/lub wybranych zagadnień

Zestaw narzędzi wspomagających proces komunikacji inwestycji

w tym np. analiza nastawienia interesariuszy, organizacja i moderacja spotkań z interesariuszami

Audyt potrzeb komunikacyjnych

badanie i analiza zapotrzebowania informacyjnego wśród wybranych grup interesariuszy np. pracowników