Szkolenia i coachingi

Pomagamy naszym klientom zrozumieć coraz bardziej skomplikowany świat komunikacji. Dzielimy się z nimi praktycznymi rozwiązaniami, dzięki którym potrafią się w tym świecie odnaleźć i umiejętnie po nim poruszać. W naszym przekonaniu, efektywna komunikacja to nie talent dany raz na zawsze, ale umiejętność, którą można posiąść i należy rozwijać.  Projekty szkoleniowe realizuje wyodrębniona z Lighthouse Consultants spółka-córka – Lighthouse Solutions (LHS).

Podczas szkoleń trenerzy LHS dzielą się nie tylko teoretyczną wiedzą, ale również praktycznymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektów komunikacyjnych. W trakcie indywidualnych sesji coachingowych, wspierają uczestników w wypracowaniu spójnego biznesowego wizerunku, a także pracy nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich,  w tym komunikacji z otoczeniem, a także umiejętności miękkich. W spotkaniach biorą również udział zaproszeni eksperci, m.in. stylista, logopeda, psycholog biznesu, dziennikarze biznesowi etc.

Zespół trenerów LHS tworzą eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji. Zakres ich kompetencji i doświadczeń obejmuje min. zagadnienia związane z zarządzaniem reputacją, relacjami z mediami, komunikacją kryzysową i issue management, komunikacją z pracownikami, CSR czy nowymi mediami.

 

NOWOŚĆ!

Program ochrony reputacji i ciągłości działania w przypadku postępowania organów państwowych

Projekt szkoleniowy, którego celem jest prewencyjne wprowadzenie członków zarządów spółek w zagadnienia prawne i wizerunkowe, zabezpieczające przed ewentualnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu spółki w przypadku postępowania prowadzonego przez uprawnione do tego służby (np. policja, prokuratura, CBA, CBŚ, ABW, organy skarbowe i celne). Udział w projekcie przygotowuje firmę do zapewnienia ciągłości operacyjnej biznesu i efektywnej ochrony reputacji w sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że działania ww. organów będą miały wpływ na bieżące funkcjonowanie spółki.