Reputation Intelligence

Właściwe zrozumienie otoczenia reputacyjnego klienta jest niezbędne do strategicznego, a zarazem efektywnego doradztwa komunikacyjnego. Dlatego powstał zespół Lighthouse Reputation Intelligence specjalizujący się w gromadzeniu, analizowaniu i dostarczaniu informacji, które stanowią podstawę do dalszych rekomendacji i decyzji wizerunkowych.

Spektrum podejmowanych przez nas działań jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. analizę badań rynkowych, otoczenia konkurencyjnego, dotychczasowych aktywności i strategii komunikacji, wizerunku medialnego klienta, identyfikację kluczowych interesariuszy oraz analizę ich nastawienia do firmy.

Nasze zaangażowanie nie kończy się jednak na dostarczeniu danych. Wspieramy klienta również na  kolejnych etapach, wykorzystując zgromadzone informacje i wnioski do zaplanowania efektywnych strategii komunikacji. W realizacji projektów RI współpracujemy z doświadczonymi partnerami zewnętrznymi, profesjonalnie zajmującymi się pozyskiwaniem i analizą informacji.

Wybrane rozwiązania

Audyt Otoczenia Konkurencyjnego

identyfikacja i analiza podmiotów tworzących otoczenie konkurencyjne firmy

Mapowanie Procesów Decyzyjnych

identyfikacja i analiza przebiegu wskazanych przez Klienta procesów decyzyjnych

Issues & Trends Tracker

monitoring i projekcja trendów w zakresie nowych issues i ich oddziaływania na biznes i reputację firmy

Credibility Index

ocena wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych

Stakeholder Mapping

identyfikacja osób i organizacji kluczowych z punktu widzenia biznesu oraz reputacji firmy