Komunikowanie strategiczne

Nasze podejście do opracowywania strategii komunikacji ma charakter procesowy i opiera się na zweryfikowanej w praktyce metodologii – Procesie Projektowania Strategii Komunikacji (PPSK). To autorskie rozwiązanie, które pozwala nam na usystematyzowane podejście do komunikacji, ze świadomością zarówno celów, jak i narzędzi realizacji.

Proces ten w pełnym wymiarze składa się z czterech podstawowych etapów. Działania rozpoczynamy zawsze od zdefiniowania oczekiwań klienta i zrozumienia jego biznesu. Odbywa się to najczęściej w formie moderowanych spotkań warsztatowych. Następnie przechodzimy do analizy i diagnozy reputacji klienta oraz identyfikacji i priorytetyzacji kluczowych interesariuszy oraz ich obecnego postrzegania marki. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zdefiniować aktualny wizerunek klienta w poszczególnych grupach, określić jego mocne i słabe strony oraz zarekomendować właściwe rozwiązania.

Kolejnym etapem działań jest projektowanie strategii i taktyk, kiedy to w oparciu o wnioski z działań zrealizowanych na poprzednich etapach, przedstawiamy swoje rekomendacje dotyczące strategii i narzędzi komunikacji zewnętrznej. Finalnym elementem procesu jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań projektowych, ich monitoring oraz ocena.

Wybrane rozwiązania

Brand Development Workshop

cykl interaktywnych warsztatów dotyczących strategii komunikacji marki

Warsztat z Projektowania Przekazów

interaktywne, moderowane spotkanie, którego celem jest zaprojektowanie tzw. Architektury Komunikacji

Warsztat Planistyczny

moderowane sesje kreatywne służące wypracowaniu działań taktycznych pozwalających na efektywną komunikację kluczowych przekazów