Issue & crisis management

Jedna z podstawowych zasad skutecznego reagowania na kryzys mówi „liczy się pierwsza godzina”.  Zasada ta oznacza, że to, jak firma zachowa się w pierwszych chwilach po zaistnieniu krytycznej sytuacji, ma ogromny wpływ na dalszy przebieg kryzysu i w konsekwencji na reputację firmy. Widzieliśmy wiele takich „pierwszych godzin”. Niektóre z nich kończyły kryzys, niektóre zaś zamieniały się w wielomiesięczną batalię o odzyskanie dobrego imienia, okupioną stresem i potężnymi kosztami. Gdzie tkwi różnica? Te firmy, które są przygotowane na wystąpienie sytuacji kryzysowej, znacznie skuteczniej potrafią nią zarządzać.

Wspieramy więc firmy i pracowników w prewencji kryzysowej, opracowując wewnętrzne procedury skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową oraz szkoląc z ich praktycznego zastosowania. Doradzamy, jak skutecznie zarządzać informacją w obliczu już zaistniałego kryzysu. Wspólnie z klientem prowadzimy komunikację w najtrudniejszych dla firmy momentach.

Nasz Zespół Komunikacji Kryzysowej zrealizował ponad 200 projektów dla firm z wielu sektorów gospodarki, w tym m.in. energetycznego, finansowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, FMCG, deweloperskiego. Jesteśmy członkiem Regester Larkin International Network – międzynarodowej sieci firm doradczych wyspecjalizowanych w zarządzaniu kryzysem (w tym londyńskiej agencji Regester Larkin, która od ponad 30 lat świadczy usługi risk issue & crisis management dla firm i instytucji z całego świata).

 

NOWOŚĆ!

Komunikacja Zasad Zgodności & Ochrona Reputacji

W odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami dla reputacji wynikającymi z łamania zasad compliance i prowadzić efektywną komunikację w kryzysie Lighthouse Consultants opracowało pakiet rozwiązań pod nazwą Komunikacja Zasad Zgodności & Ochrona Reputacji, składający się z dwóch bazowych elementów: Compliance Communication Process (CCP) – efektywna komunikacja zasad zgodności i Crisis Management Approach (CMA) – skuteczne podejście do komunikacji w kryzysie.

Dowiedz się więcej.

Wybrane rozwiązania

Issue Management Workshop

warsztat kryzysowy

Issues Mapping

analiza ryzyk reputacyjnych i biznesowych

Manual kryzysowy

instrukcja komunikacji w kryzysie