COMPLIANCE PONADBRANŻOWO

COMPLIANCE PONADBRANŻOWO

Z przyjemnością prezentujemy pierwszy gościnny wpis na blogu LHC, przygotowany przez eksperta z Instutytu Compliance. Tekst jest wprowadzeniem do konferencji Compliance Day, podczas której poprowadzimy warsztat przygotowujący uczestników do zarządzania kryzysem w przypadku złamania procedur compliance. Spotkanie odbędzie się już 27 września 2016 w Warszawie.

W programie kameralne warsztaty z podsumowującą sesją plenarną i wieczornym poczęstunkiem pierwszego dnia oraz trzy panele obsadzone wybitnymi ekspertami dotyczące zagadnień innowacji w CMS, whistleblowingu i ochrony sygnalistów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów znowelizowanego Prawa Bankoweg, promocji compliance przez ustawodawcę w kontekście najnowszych nowelizacji prawa karnego, wystąpienia gości honorowych oraz ekspercki networking.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie www.instytutcompliance.pl.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w konferencji!

 

 

 

COMPLIANCE PONADBRANŻOWO

 

Compliance wywodzi się z rynków regulowanych: szeroko rozumianego sektora finansów i ubezpieczeń. To w tych właśnie sektorach gospodarki ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest szczególnie wysokie, a ich potencjalne konsekwencje – nad wyraz dotkliwe. Duża ilość skomplikowanych regulacji prawnych na różnych szczeblach, możliwość i pokusa dopuszczania się przez pracowników nadużyć czy wreszcie surowe sankcje i szkody wizerunkowe, jakie spotykają organizację dotkniętą nieprawidłowościami, skłaniały instytucje finansowe i ubezpieczeniowe do inwestowania w systemy zarządzania compliance (Compliance Management Systems, CMS). We współczesnym świecie, w warunkach globalizacji i ciągle nasilającej się presji rynku, zalety płynące z posiadania CMS dostrzegają przedsiębiorstwa wszystkich branż. Podejście compliance przestało być już kojarzone z rynkami regulowanymi. Stało się ponadbranżowe.

 

Interdyscyplinarność

 

Odpowiedzią na złożoność procesów zachodzących we współczesnym świecie jest podejście interdyscyplinarne, które łączy w sobie różne dyscypliny i nauki. Compliance jest z natury rzeczy interdyscyplinarne: nie chodzi tu o sam wymóg przestrzegania prawa, znajomości przepisów. Chodzi o zapewnienie zgodności działania danej organizacji z mającymi do niej zastosowanie regulacjami. Samo prawo jest więc jedynie punktem wyjścia. Trzeba je dobrze znać, ale to nie wszystko. Wymogi prawne muszą być „przetłumaczone” na organizację, muszą być odpowiednio komunikowane. Chodzi o wykształcenie takiej kultury organizacyjnej, w której znajomość i przestrzeganie reguł będą normą, nie wyjątkiem, a wszelkie nieprawidłowości spotykać będą się z odpowiednimi sankcjami.

 

Czego można się od siebie uczyć

 

Częstym błędem osób zajmujących się compliance jest ograniczanie swoich zainteresowań jedynie do własnej branży i wydzielanie swoistych specjalizacji, jak compliance: bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, farmaceutyczne, produkcyjne, etc. Takie podejście nie tylko prowadzić może do powstawania pewnych animozji (przykładowo absurdalne pytanie o wyższość compliance bankowego nad ubezpieczeniowym czy odwrotnie), ale przede wszystkim zawęża horyzont poznawczy oficera compliance. Ryzyka compliance są oczywiście powiązane z konkretnymi branżami, sama jednak metodologia pracy oficera compliance, czy wymóg posiadania odpowiednich kompetencji, mają charakter uniwersalny. Stąd też wspierać należy ponadbranżową wymianę doświadczeń oficerów compliance. Celowi temu służyć będzie konferencja Compliance Day, która odbywać będzie się w dniach 27-28 września 2016 r. w Warszawie. Najbardziej aktualne zagadnienia compliance omawiane będą ponadbranżowo przez ekspertów compliance, przedstawicieli instytucji publicznych oraz naukowców.